Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Tình

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Tình

Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Giới thiệu
Quá trình đào tạo
Quá trình công tác
Lĩnh vực chuyên môn sâu
Công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học
Bài viết

Giới thiệu

Với hơn 10 năm gắn bó tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và đặc biệt là Khoa Huyết học - Truyền máu, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Tình được đánh giá cao với chuyên môn sâu, rộng cùng nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu.

Quá trình đào tạo

  • 1994 - 2000: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội
  • 2010 - 2011: Bác sĩ Định hướng chuyên khoa Huyết học, Đại học Y Hà Nội
  • 2014 - 2016: Cao học Chuyên ngành Huyết học, Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

  • 2001 - 2012: Công tác tại những công ty dược phẩm lớn như HOE Pharma, Bristol Myer Squibb, FERRING Pharma
  • 2012- 2018: Bác sĩ Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương
  • 05/2018 -2020: Phó khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương
  • 10/2020 - nay: Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương

Lĩnh vực chuyên môn sâu

Huyết học và truyền máu

Công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học

  • 2016: Bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ đề tài: Nghiên cứu kết quả truyền Khối tiểu cầu từ một người cho ở thai phụ phẫu thuật mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương 2015 - 2016.
  • 2017: Tác giả bài báo "Nghiên cứu kết quả truyền khối tiểu cầu từ một người cho ở thai phụ phẫu thuật mổ lấy thai tại Bệnh viện phụ sản Trung ương 2015-2016". Kỷ yếu hội nghị Sản phụ khoa 2017.
  • 2021: Đồng tác giả bài báo "Nghiên cứu đặc điểm của thai phụ có Rh âm đến khám tại Bệnh viện phụ sản Trung ương". Tạp chí Sản phụ khoa 2021.
Trợ lý AI BookingCare